Category: Logistics

ความแตกต่างระหว่างการ ส่งของไปยะลา ระหว่างบริษัทเอกชนและขนส่งของรัฐ

การขนส่งสินค้าไปจังหวัดยะลาในปัจจุบันนี้ คุณสามารถส่งสินค้าได้ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นกล่องชิ้นขนาดเล็ก หรือขนส่งสินค้าประเภทผักสด, อาหาร และขนม ที่จะต้องมีการรักษาอุณหภูมิก่อนที่จะถึงที่หมาย หรือแม้แต่การส่งสินค้าขนาดใหญ่เช่น…ตู้เย็น, มอเตอร์ไซค์และสินค้าอื่น ๆ สามารถส่งได้หมด โดยมีให้เลือกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่…ผู้ให้บริการขนส่งเอกชนและขนส่งของรัฐ ซึ่งเราก็จะมาแนะนำความแตกต่างของ 2 รูปแบบในการ ส่งของไปยะลา เหล่านี้กัน 1. การประกันสินค้า ส่วนใหญ่แล้วขนส่งของรัฐ ในกรณีที่มีการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ จะไม่ค่อยมีการรับประกันสินค้า เพราะถ้าบวกเพิ่มก็จะมีราคาสูงเลยทีเดียว แต่ถึงกระนั้นด้วยการจัดการบริการที่มีมาตรฐานและใส่ใจทุกการจัดส่งลูกค้า ก็ยังทำให้คงมั่นใจได้ว่าการขนส่งของคุณจะยังมีความปลอดภัยขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ถึงที่หมาย ส่วนการขนส่งของเอกชนในกรณีที่ส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือขนาดใหญ่ มักจะมีการแนะนำให้บวกค่าประกันเข้าไปด้วย เพื่อที่ลูกค้าจะได้มั่นใจในเรื่องของการขนส่งมากขึ้นนั่นเอง 2. ค่าบริการ ในส่วนของการให้บริการขนส่งของรัฐ ส่งของไปยะลา มีการคิดค่าบริการราคาค่อนข้างที่จะถูก แม้ว่าคุณจะจัดส่งมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพฯไปยะลา ราคาจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้น ๆ…

Read More

โลจิสติกส์คืออะไร

ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของโลจิสติกส์นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างยิ่งเลยดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของโลจิสติกส์ให้มากๆจะได้ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งเพราะถ้าหากเราจะขนส่งอะไรก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอีกเช่นกัน เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของโลจิสติกส์นั้นเป็นเรื่องของระบบการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของข้อมูล หรือตัวสินค้า ไปยังลูกค้าที่ต้องการโดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น การขนส่ง การจัดการสินค้าในคลัง การจัดการเกี่ยวกับหีบห่อ รวมถึงจัดการเรื่องวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดต้นทุนเรื่องเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่ง ทั้งนี้ เรื่องทั้งหมดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งเป็นหลักจึงจะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์ที่มีบริษัทๆต่างๆเป็นตัวเชื่อมที่จะทำให้มีการกระจายขนส่งสินค้าไปได้ทั่วประเทศเลย กระบวนการของโลจิสติกส์นั้นก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ การหา จัดเตรียม เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจ สินค้า การจัดส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางหรือจะเป็นการบริหารสินค้าในคลังสินค้า สถานที่ตั้ง ระบบการจัดเก็บ การจัดการคลังสินค้าก่อนกระจายสินค้าก็เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งเลยและที่สำคัญอีกอย่างคือในเรื่องของการเช็คข้อมูลผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบได้ว่าสินค้านั้นๆคงอยู่ที่ตรงจุดกระจายสินค้าที่ไหน ทุกๆอย่างจึงเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งถ้าหากเราจะทำให้ด้านโลจิสติกส์ การวัดประสิทธิภาพของโลจิสติกส์นั้นจะต้องคำนึงว่าสินค้ามาจากต้นทางหรือปลายทางอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะวัดได้ว่าสินค้าของลูกค้านั้นจัดส่งได้ไวหรือไม่ หรือกการเดินทางของสินค้าจากแหล่งผลิตมายังปลายทางนั้นจนถึงมือผู้บริโภคติดอุปสรรคอะไรหรือไม่เพื่อที่จะได้ติดตามและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องที่สุดด้วย นอกจากนี้การติดต่อส่งข้อมูล การสื่อสาร เป็นไปแบบสะดวก รวดเร็วและทันการณ์หรือไม่ ประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์นั้นก็จะมีในส่วนของการหมุนเวียนของสินค้าให้มีประสิทธิภาพและไม่ให้มีของที่ค้างสต๊อคนั้นนานจนเกินไปจนทำให้เสียหายจากการจัดเก็บได้อีกด้วยและในส่วนของการบริโภคนั้นผู้บริโภคได้มีความพึงพอใจในการสั่งซื้อสินค้าอีกด้วย จะเห็นได้ว่าระบบโลจิสติกส์นั้นก็มีข้อดีอย่างมากมายเลยเพราะถ้าหากเราต้องการที่จะส่งของเยอะๆหลายสิบกิโลกรัมก็จะใช้การส่งแบบโลจิสติกส์อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดด้วยที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลย

Read More

โลจิสติกส์มีอะไรบ้างที่จะต้องเรียนรู้ไว้

ในปัจจุบันนี้เรื่องของโลจิสติกส์นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างมากมายเลยดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของโลจิสติกส์เพราะว่ามีเรื่องราวอะไรมากมายที่จะมาทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ถึงความรู้ที่มากยิ่งขึ้นด้วย โลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่งผู้โดยสาร จะต้องมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน ระบบราง สถานี สนามบิน ท่าเรือ ร่องน้ำ อุปกรณ์ในการขนส่ง การเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ ในประเทศไทย ในการขนส่งทางบก มีระบบการจัดการขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ไม่ดีนัก ส่งผลให้เกิดภาวะความหนาแน่นของการจราจร ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโลจิสติกส์เพื่อการผลิต และโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้าเพราะว่าการขนส่งนั้นเราจะต้องมีการเดินทางด้วยระยะทางสั้นหรือระยะทางยาวด้วยนั้นเอง ในตอนนี้ระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจคือการสร้างประโยชน์จากเวลาและสถานที่หรือการสร้างคุณค่าโดยการขนส่งสินค้าจากจุดผลิตไปยังจุดที่มีความต้องการของตลาดด้วยเพื่อให้การส่งสินค้านั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีคุณภาพอย่างที่สุดและก็สามารถที่จะส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน ระบบโลจิสติกส์นั้นในตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะถ้าหากเราให้ความสนใจกับเรื่องนี้แล้วก็จะยิ่งช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขได้อย่างยิ่งเลยเพราะเราก็จะได้ทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกก็จะง่ายอย่างยิ่งเลย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะหาข้อมูลและอย่ามองข้ามไปเลยจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างที่สุด นอกจากนี้ยังมีโลจิสติกส์ที่เป็นวิศวกรรมโลจิสติกส์จะได้แก่ การจำกัดความต้องการของการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ในการเริ่มต้น การพัฒนาเกณฑ์เพื่อเป็นปัจจัยในการเข้าสู่การออกแบบโลจิสติกส์ การประเมิณทางเลือกของการออกแบบตลอดจนการศึกษาประเมิณผลได้และผลเสียด้วย  ในเรื่องของโลจิสติกส์นั้นก็มีระบบมากมายอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเราจะไม่ค่อยรู้ในเรื่องนี้ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่สุด อะไรที่จะช่วยทำให้เรานั้นรู้จักที่จะให้ความสนใจและใส่ใจแล้วในเรื่องของการทำโลจิสติกส์นั้นจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ระบบขนส่งเกี่ยวกับธุรกิจในการทำโลจิสติกส์นั้นจะยิ่งดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและหาความรู้มาให้มากๆจะช่วยทำให้โลจิสติกส์ของเรานั้นยิ่งดีและเติบโตได้อย่างมากมายเลย ระบบโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากที่จะต้องให้ความสนใจเพื่ออะไรที่ดีๆจะได้เกิดกับเราเองอีกด้วย

Read More

โลจิสติกส์มีกี่แบบอะไรบ้าง

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการขนส่งหรือโลจิสติกส์นั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าทุกๆภาคส่วนก็อยากที่จะใช้ขนส่งเกี่ยวกับโลจิสติกส์อยู่แล้วเช่นกันดังนั้นเราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะใส่ใจและให้ความสนใจมากๆจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุด เพราะว่าในเรื่องของโลจิสติกส์นั้นก็มีอยู่หลายแบบด้วยกัน เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปแล้วก็จะต้องให้ความสนใจให้มากๆจะยิ่งดีกับเราเองอย่างมากเพราะเราจะได้รับรู้ว่าระบบขนส่งโลจิสติกส์นั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้เพราะว่าระบบโลจิสติกส์นั้นสำคัญอย่างยิ่งในตอนนี้เลย โลจิสติกส์จะมีการให้บริการไม่ว่าจะเป็นสินค้า ผู้โดยสารหรือวัสดุต่างๆนั้นก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เราก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจให้มากๆจะยิ่งดีกับชีวิตของเราเองอีกด้วย ในตอนนี้จะมีโลจิสติกส์เพื่อการผลิต การจัดการวัสดุ หรือโลจิสติกส์ขาเข้านั้นก็เป็นสิ่งที่เราเองจะต้องให้ความสนใจกันทั้งนั้นเพื่อประโยชน์ที่ดีของเราเองด้วยกัน เราจึงควรที่จะต้องหาข้อมูลให้มากๆจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะยิ่งเราหาข้อมูลมาได้มากเท่าไหร่แล้วจะยิ่งช่วยทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของโลจิสติกส์ได้อย่างมากมายด้วย โลจิสติกส์เพื่อการผลิตหรือโลจิสติกส์ขาเข้านั้นจะเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ขายปัจจัยการผลิตทั้งในและต่างประเทศ มาส่งยังโรงงาน จนขั้นตอนสุดท้ายก่อนเป็นสินค้าสำเร็จรูป  โดยจะสนับสนุนในการผลิตเป็นหลัก มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การศึกษาอุปสงค์ของพื้นที่จัดเก็บและการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบ สินค้า ชิ้นส่วน บรรจุภัณฑ์ ที่ต้องจัดซื้อ จัดหา เพื่อการผลิต รวมถึงพิจาณาต้นทุนและการบริการ เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเลือกที่ดีที่สุด การจัดการโลจิสติกส์ในเรื่องของการกระจายออกของสินค้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตรงส่วนนี้จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่สามารถที่จะรับรู้หรือสามารถที่จะทำให้กิจการของเรานั้นดูดีและดูเด่นมากยิ่งขึ้นด้วย การจัดการโลจิสติกส์นั้นอาจจะมีวิธีการมากมายหน่อยแต่เพื่อขนสิ่งในด้านผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆแล้วจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยเพราะเราก็จะได้ส่งของชิ้นใหญ่ๆด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างมากเลย ถ้าเราให้ความสนใจไปแล้วทุกๆอย่างก็จะเกิดในเรื่องที่ดีๆได้อย่างที่สุดเลย และนอกจากนี้โลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า หรือการกระจายสินค้า หรือโลจิสติกส์ขาออกก็ เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปไปส่งลูกค้า จะสนองความต้องการในการจัดจำหน่าย  และการตลาด โดยทำหน้าที่สำคัญ คือ การจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูปและการขนส่ง โดยคลังสินค้าจะต้องมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับการขนส่งงโลจิสติกส์ด้วย เรื่องของโลจิสติกส์ในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่สุดเลย

Read More