โลจิสติกส์คืออะไร

โลจิสติกส์

ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของโลจิสติกส์นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างยิ่งเลยดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของโลจิสติกส์ให้มากๆจะได้ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งเพราะถ้าหากเราจะขนส่งอะไรก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอีกเช่นกัน

เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของโลจิสติกส์นั้นเป็นเรื่องของระบบการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของข้อมูล หรือตัวสินค้า ไปยังลูกค้าที่ต้องการโดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น การขนส่ง การจัดการสินค้าในคลัง การจัดการเกี่ยวกับหีบห่อ รวมถึงจัดการเรื่องวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดต้นทุนเรื่องเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่ง ทั้งนี้ เรื่องทั้งหมดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งเป็นหลักจึงจะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์ที่มีบริษัทๆต่างๆเป็นตัวเชื่อมที่จะทำให้มีการกระจายขนส่งสินค้าไปได้ทั่วประเทศเลย

กระบวนการของโลจิสติกส์นั้นก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ การหา จัดเตรียม เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจ สินค้า การจัดส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางหรือจะเป็นการบริหารสินค้าในคลังสินค้า สถานที่ตั้ง ระบบการจัดเก็บ การจัดการคลังสินค้าก่อนกระจายสินค้าก็เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งเลยและที่สำคัญอีกอย่างคือในเรื่องของการเช็คข้อมูลผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบได้ว่าสินค้านั้นๆคงอยู่ที่ตรงจุดกระจายสินค้าที่ไหน ทุกๆอย่างจึงเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งถ้าหากเราจะทำให้ด้านโลจิสติกส์

การวัดประสิทธิภาพของโลจิสติกส์นั้นจะต้องคำนึงว่าสินค้ามาจากต้นทางหรือปลายทางอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะวัดได้ว่าสินค้าของลูกค้านั้นจัดส่งได้ไวหรือไม่ หรือกการเดินทางของสินค้าจากแหล่งผลิตมายังปลายทางนั้นจนถึงมือผู้บริโภคติดอุปสรรคอะไรหรือไม่เพื่อที่จะได้ติดตามและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องที่สุดด้วย นอกจากนี้การติดต่อส่งข้อมูล การสื่อสาร เป็นไปแบบสะดวก รวดเร็วและทันการณ์หรือไม่

ประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์นั้นก็จะมีในส่วนของการหมุนเวียนของสินค้าให้มีประสิทธิภาพและไม่ให้มีของที่ค้างสต๊อคนั้นนานจนเกินไปจนทำให้เสียหายจากการจัดเก็บได้อีกด้วยและในส่วนของการบริโภคนั้นผู้บริโภคได้มีความพึงพอใจในการสั่งซื้อสินค้าอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าระบบโลจิสติกส์นั้นก็มีข้อดีอย่างมากมายเลยเพราะถ้าหากเราต้องการที่จะส่งของเยอะๆหลายสิบกิโลกรัมก็จะใช้การส่งแบบโลจิสติกส์อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดด้วยที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลย